Bemutatkozás

Üdvözöljük honlapunkon!

Az Egyenlő Esély Egyesületet a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése végett hoztuk létre 2006-ban.

Ahogy szervezetünk neve is mutatja fő tevékenységünk az egyenlő esélyek megteremtése, legyen szó a mozgáskorlátozottakról, az etnikai kisebbségekről, a határon túli magyarokról, vagy éppen a fiatalokról. Mindemellett segítjük és erősítjük, az előbb említett társadalmi csoportok érdekképviseleteinek tevékenységét, működésük hatékonyságát.

A leírtaknak megfelelően az egyesület céljai:

 • ifjúságvédelem, a fiatalok érdekképviseletének erősítése
 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés
 • tudományos tevékenység, kutatás
 • kulturális tevékenység, helyi szabadidős és kulturális lehetőségek fejlesztése
 • kulturális örökségek megóvása
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
 • emberi és állampolgári jogok védelme
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • rehabilitációs foglalkoztatás
 • kapcsolatépítés a hazai és határon túli, elsősorban ifjúsági szervezetekkel.

 

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 • kulturális és hagyományszervező rendezvények, foglalkozások, ismeretterjesztő előadások szervezése
 • az egyesület célközönségének (fiatalok, hátrányos helyzetű rétegek) oktatása, részükre oktatások szervezése
 • pályázatok, versenykiírások szervezése
 • a fizikai és mentális egészségmegőrzés érdekében konferenciák, előadások szervezése fiatalok, hátrányos helyzetű célcsoportok részére
 • kapcsolatok felkutatása határon belüli és határon kívüli, hasonló céllal tevékenykedő civil szervezetekkel
 • hátrányos helyzetű rétegek, családok gyerekek felkutatása
 • egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása közszolgáltatások eléréséhez a felkutatott hátrányos helyzetű családok, csoportok részére
 • emberi és állampolgári jogok megismerése érdekében fórumok, rendezvények szervezése
 • a célcsoportokat érintő információk továbbítása
 • a természeti környezet megóvása, védelme és ápolása érdekében akciók szervezése
 • táborok, kirándulások, programok szervezése a fiatalok kapcsolatteremtésének, kulturált kikapcsolódásainak elősegítése érdekében
 • információszolgáltatás a civil szervezetek és az érintett célcsoportok forrásteremtéseinek lehetőségéről, programlehetőségekről honlap működtetése révén

Az egyesület a fentiekben részletezett tevékenységeket főként Hajdú-Bihar Megye hátrányos helyzetű településein végzi.