Nemzeti Tehetség Program

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.

Elnyert pályázat azonosítószáma:

NTP-CSSZP-M-17

Pályázat célja:

Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló programok támogatása, amely segítik a tehetséget felismerő és elismerő, a tehetség kibontakozását támogató családi háttér kialakulását, valamint a tehetséges gyermekek családi hátterének megerősítését.

Támogatható tevékenységek:

Olyan, egész megyét lefedő, rendszeresen szervezett, a tehetség és tudás értékének tudatosítását szolgáló szemléletformáló programok szervezése és lebonyolítása, melyeknek célcsoportja elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, a roma, a fogyatékossággal élő, a hagyományos iskolai értékelés szerint alulteljesítő és a komplex fejlesztendő/ fejlesztendő/ kedvezményezett járásokban élő tehetséges fiatalok családjai és közvetett módon maguk a tehetséges fiatalok. A szemléletformáló program megvalósításába együttműködő partnerszervezetként legalább két tehetségsegítő tanácsot és/vagy tehetségpontot szükséges bevonni.

A szemléletformáló programok kötelező elemei az alábbiak:

  • a tehetség és tudás értékének tudatosítását szolgáló, a tehetséget befogadó, elfogadó, tehetségbarát szemléletmód elterjesztésének érdekében tehetségsegítő szakember bevonásával szakmai beszélgetések, előadások, találkozók szervezése a szülők, hozzátartozók, pedagógusok számára;
  • a tehetségsegítés, -felfedezés területéhez kapcsolódó játékos, kreatív programelemek a gyerekek, fiatalok számára;
  • a tehetséges fiatalok frusztrációjának, kudarcának valamint környezetével kialakuló konfliktusainak feloldását segítő programelem;
  • a célcsoport segítése a tehetségsegítés, -gondozás területéhez kapcsolódó aktuális információkkal, tájékoztató anyagok biztosítása.

Kapcsolat:

e-mail: palyazateh@gmail.com

tel: 20/213 5818

ntp